دکتر محمدباقر مقدس

مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور

دکتر محمدباقر مقدس

ارتباط مستقیم: 02188956142

مسئولان و کارشناسان